Binnenkort (verwacht wordt het eerste kwartaal van 2019) wordt de circulaire vervangen door een wettekst.

Een belangrijke wijziging is de verplichting om een A-brevet te halen.

Zonder A-brevet zal je niet meer solo mogen vliegen.  We raden daarom nu al aan om te kijken of uw informatie bij het VML correct is gekend.

Je kan u vanaf nu op de website van het vml aanmelden in het nieuwe, persoonlijke gedeelte, en daarna uw VML-lidkaart downloaden.
Bedoeling is dat je daar zelf uw persoonlijke gegevens up-to-date houdt.
Ook het aanleggen van een register met uw toestellen is op die plaats mogelijk. (dit zou ook verplicht worden, maar de details zijn ons nog onbekend)

Kijk na of uw brevetten correct vermeld zijn.  Is dat niet, verwittig ons dan aub.  Laat ons in dat geval ook weten wanneer en in welke club je uw brevet behaald hebt. (Een kopie van uw oude brevet of lidkaart kan ook helpen)

We proberen dit dan te laten corrigeren door het VML.

Dit is de link naar de persoonlijke VML pagina: https://www.flytovml.be/nl/login.aspx

Er "zou" een aanpassingsperiode komen van 6 maanden na de publicatie van deze wettekst.

Maak zeker gebruik van deze extra tijd om met een examinator af te spreken om uw A-brevet te behalen.   Als je nu al solo vliegt, is dit meestal een kleine moeite.