UAV, UAS, RPAS, drone...  verwarrend.  Maar vanaf nu noemt ieder onbemand vliegend toestel een UAS.  (Unmanned Aerial System)

Deze tekst wordt aangevuld naarmate we zelf meer inzicht in de nieuwe regelgeving verwerven.  U mag onjuistheden en/of extra informatie steeds doorsturen naar het bestuur.

Laatste aanpassing:  1/1/2021

 

 Types of Drones

Types of Drones 2

Dit begrip omvat alle vliegende toestellen zonder een piloot aan boord.  Inclusief radio bestuurde vliegende modellen met of zonder camera aan boord.

De wetgeving gebruikt de term UAS (Unmanned Aerial System) om te verwijzen naar een vliegend toestel, het systeem en alle benodigdheden nodig om het toestel onder controle te houden en te besturen (zelfs een catapult om het toestel eventueel te lanceren)

RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems) is een sub-categorie van UAS.  Hier zijn ook de volledig autonome UAS inbegrepen.  (Autonome vliegende toestellen werken volledig op zichzelf, zonder interventie van een piloot)

 

Categorieen:

1. OPENCategorie OPEN | FOD Mobiliteit (belgium.be)

 • Toestellen ingedeeld in klasse C0 tot C4  (label voorzien door fabrikant)

C0 tot C4

 • Zelfbouw
 • Gekocht voor 1 juli 2022

2. SPECIFICCategorie SPECIFIC | FOD Mobiliteit (belgium.be)

 • Alles zonder classe identificatie

3. CERTIFIED:  Categorie CERTIFIED | FOD Mobiliteit (belgium.be)

 • Toestellen met hoge risico's
 • Spanwijdte van meer dan 3m en waarbij over een bijeenkomst van mensen gevlogen wordt.
 • Vervoer van personen of gevaarlijke goederen.

 

Wat is voor onze club belangrijk:
 • Wanneer je enkel in Clubverband vliegt (dus op een terrein van een club die aangesloten is bij VML of AAM of KNVvL), dan heb je enkel een exploitantennummer nodig.  Verder moet je je houden aan de regelgeving opgelegd door de modelluchtvaartfederatie (VML).
 • Ter vervanging van GDF01, zal er een ministerieel besluit komen waar een vliegbrevet verplicht zal worden.

 

 • Wanneer je ook buiten clubverband gaat vliegen (bv: aan zee), dan heb je een Vliegbewijs A1 of A3 nodig.  (je mag dan in ongecontrolleerd luchtruim vliegen voor zover er geen andere beperkingen zijn)

 

 • De meesten van ons zullen dan onder de Open categorie vallen.  (klasse C3,C4 of Eigenbouw)

Open C3 C4 Eigenbouw

Op deze pagina is een afzonderlijke nota voorzien voor modelvliegclubs.

nieuwe wet en clubs 

Voor onze hobby binnen de club, zullen wij dus de regels opgelegd door het VML moeten volgen.

Registratie als exploitant blijft verplicht, maar binnen clubverband, en indien u aangesloten is bij het VML (dit is dus niet voor leden die aangesloten zijn bij het KNVvL), mag u voorlopig ook het registratie nummer van het VML gebruiken.  Voor Belgie is de registratie gratis.

Wij raden u echter aan om deze registratie in eigen naam bij het DGLV te doen. (gratis).  Volg hiervoor deze link voor personen die in België wonen.  

Voor Nederland kan je deze link gebruiken.

 

Na de registratie wordt u een Operator Id toegekend.   

drone operator registratie Belgie 1536x733

 

Zowel het nummer van de federatie waar u aangesloten is (voor de meesten onder ons is dit het VML nummer), als dit registratie nummer moet u verplicht vermelden in of op uw vliegtuig (op een goed bereikbare plaats)

 

Toekomst

In de toekomst zal het verplicht worden om uw registratie nummer uit te zenden, zodat de overheid u kan sanctioneren bij overtredingen.  In de USA is dit vanaf einde december 2020 al een feit: RemoteID_Executive_Summary.pdf (faa.gov)

 

 

Bijkomende informatie kan u via deze links raadplegen:

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/945 of 12 March 2019

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/947 of 24 May 2019

FAQ van de EASA ivm deze wetgeving

Nieuwe regelgeving op mobilit.belgium.be

Nieuwe regelgeving Nederland (RDW) en bij de KNVvL

 

 

 

Neem ook eens een kijkje op de site van onze sponsors 

Stoffeerderij