Back to Top

Les krijgen

Onze instructeurs staan geheel vrijwillig tot uw beschikking voor het aanleren van de hobby.  Respecteer daarom ook hun schaarse vrije tijd.

Er dient altijd op voorhand via mail of telefoon, een afspraak met een instructeur gemaakt te worden voor het krijgen van opleiding.

Op deze manier willen we vermijden dat als de instructeur zelf wenst te vliegen op het veldje hij plots les moet gaan geven...

En zo ben je zeker dat je geholpen kan worden.

 

Houdt u dan ook aan de afgesproken tijstippen!  En verwittig tijdig indien u onverwacht opgehouden wordt!

Respect voor elkaars tijd (en vrije tijd) is uiterst belangrijk!

 

Tijdens uw opleiding wordt er een oefenbrevet / solo brevet voor u ingevuld.  Dit is een soort logboek voor iedere les die u heeft genoten.  Op die manier kunnen de instructeurs u beter opvolgen.  Dit document wordt in het clublokaal bewaart.

 

Wanneer u zover bent dat u een examen-proef wil afleggen, maak dan ook op voorhand een afspraak met een examinator!

 

Als iedereen zich hieraan houdt, hebben de instructeurs ook meer tijd om met hun eigen toestel te vliegen, en ben je zeker dat er een instructeur aanwezig is op het tijdstip van uw afspraak.

 

Zoals altijd kan u de lijst van instructeurs en hun contact gegevens op onze website vinden.

 

Sedert 2015 werd het begrip "veiligheidspiloot" door het VML ingevoerd.  Dit zijn piloten uit onze club die over heel wat ervaring beschikken en bereid zijn om u bij te staan als je je bv onzeker voelt.

U mag hen steeds aanspreken op ons terrein.  

Let op: veiligheidspiloten zijn geen instructeurs.  Om te leren vliegen moet je bij de instructeurs te rade gaan.

De veiligheidspiloten kan je ook op onze website vinden