Back to Top

Het prille begin...

 

er_was_eens.png
babyclub.png

Zo beginnen en ontstaan alle verhalen in het verleden. Zo is ook onze club geboren, en dit in het jaar 1990.

Een handvol beraden en fervente modelbouwers was op zoek naar een eigen plaatsje waar we onze hobby konden uitoefenen.

In deze jaren was het ook niet zo sprekend om een vaste stek te vinden voor deze nogal "luidruchtige hobby". Wie zich toen al met modelvliegtuigen bezig hield, was meestal te vinden in het weekend aan het weiland net naast de befaamde FransTijsmans Tunnel in de Antwerpse haven, of op de grote uitgestrekte vlakte aan de Linker Oever ter hoogte van de Blancefloerlaan.

Wegens veiligheidsredenen werden er door de bevoegde instanties geregelde controles uitgevoerd, en werden wij gedwongen om naar een vaste stek te zoeken, waar wij onze hobby op een reglementere wijze konden uitoefenen.

Na veel zoek- en speurwerk naar een geschikte locatie (een ruim open veld) op afstand van een woongebied!!!! zijn wij (Ikzelf en toen nog een modelbouw winkel op de Bredabaan, Philip's modelbouw) in het Brechtse Overbroek terecht gekomen alwaar we een stuk weiland ter beschikking kregen van een plaatselijke caféuitbater.

Daar waren we dan uiteindelijk met een beperkt groepje mensen en een "eigen grasveldje".

Ons toen ca 7 leden tellende groepje onder leiding van Philip's modelbouw, breide toen zeer snel uit in ledental, omdat er natuurlijk niet veel (gedoogde) plaatsen waren waar we zonder veel problemen ons konden uitleven in de modelluchtvaart. (anno1990)

N_FunFly1991_1 N_FunFly1991_2

In 1992 is Philips modelbouw gestopt, en heb ikzelf samen met toen een vervent zweefvlieger Alex Deridder het roer overgenomen van het clubbestaan.

In 4 jaar tijd was ons ledenbestand uitgegroeid naar een 75 tal effectieve leden, zodat er dringend naar een structuur gewerkt moest worden.

In 1994 is er beslist om de club officieel te dopen onder de naam "Golden Wings vzw" en zijn de statuten als vzw opgericht, en werd er voldaan aan alle wettelijke bepalingen inzake uitbating van een modelluchtvaart terrein.

N_FunFly1994_1 N_FunFly1994_2

Tot midden 2016 waren wij nog steeds op deze locatie gevestigd, en beschikten over een veld van ca 6000 m2 totale oppervlakte, met een NZ en een OW piste in L vorm.

onze_club_vanuit_de_lucht_6

De NZ piste heeft een lengte van ca 123 meter en de OW ca 80 meter..

Paasdrop 1996 N_Paasdrop1996_1 N_Paasdrop1996_3
N_BBQ1999_1 N_BBQ1999_2 N_BBQ1999_3

 

Nadat midden 2016 onze huur werd opgezecht en we het veld moesten verlaten, zijn we niet bij de pakken blijven zitten, en zijn we op zoek gegaan naar een geschikt veld.  Begin 2018 hadden we opnieuw de toelating van de gemeente Brecht op zak, en ontvingen we van het DGLV de toelating om een modelvliegveld uit te baten.

De locatie kan u in deze link vinden.

 

Het huidig clubbestuur telt 3 personen, waarvan ik nog steeds bij meerderheid van stemmen als voorzitter verkozen werd.

Modelvliegen is een hobby en een passie, voor velen een droom die kan uitkomen.

Het is een leerrijke hobby om in clubverband samen ideeen en verbeteringen aan te brengen.

Alle modellen zijn uitgerust met een electro motor, zodat de geluidsoverlast miniem is.

 

Dus samengevat hebben wij in onze club één doel, en dat is samen een leuke en creatieve hobby te beoefenen.

Graag begroeten wij u éérstdaags op ons modelvliegveld,want............. the sky is the limit

Tot kijk,
Uw voorzitter,

Willy Boeye