Ons laadstation kan maximaal 10A per aansluiting leveren.  (De 2 linkse aansluitingen kunnen samen 10A leveren).  Maar al naargelang het aantal cellen, zal je de stroom van uw lader moeten beperken.

laadstation

Omdat het vermogen dat van de batterij afgenomen wordt, minstens even groot moet zijn als het vermogen dat je aan de LiPo gaat leveren, moet er toch opgelet worden met de maximale stroom voor het laden van de LiPo.

Een voorbeeldje:

Je wil een battery pack met 6 cellen laden.   Omdat er maximaal 10A afgenomen kan worden (10A x 12V = 120W), kan er ook maximaal 120W in de batterij gestopt worden.  En 120W / (4,2 x 6) = 4,7A

In praktijk zal dit altijd nog minder zijn.  Uw lader heeft immers verliezen bij de omzetting naar de hogere uitgangsspanning.

Dus 4A zal in dit geval het absolute maximum zijn dat ingesteld kan worden.  Ga je hoger, dan zal de zekering in het verdeel paneel het begeven!

2014 08 06 193208

 

Voor 2 of 3 cellen is de ingangsstroom ongeveer gelijk aan de uitgangsstroom, en kan je bv gerust met 8A laden.

 

Om zeker geen kortsluitingen te maken, vragen we aan iedereen om enkel en alleen met goede aansluitingen te werken.  In dit geval worden dus enkel bananenstekkers toegestaan.  Klemmetjes en losse draden worden niet geduld!  Bij kortsluiting loop je de kans dat de hoofdzekering springt, en dat je een tijdje niet meer kan laden!

Een voorbeeld van bananenstekkers:

bananenstekker

Gebruik steeds een rode en een zwarte (rood = +12V)

Deze stekkers zijn niet duur.  Je kan die bij iedere elektronica en RC hobby winkel aanschaffen.  (Voorgemonteerde kabels worden ook verkocht)