Vermits ik zelf met dit probleem zat en mij ook al eens de vraag gesteld werd heb ik mij wat verdiept in deze materie.

Serie schakelen:

Serie
De plus van batterij 1 aan de min van batterij 2 ,de plus van batterij 2 aan de min van batterij 3 , enz ....
Dit geeft als resultaat een batterij met een uitgangsspanning gelijk aan de som van alle batterijen maar met het vermogen (mAh) als gemiddelde van alle batterijen. Ook de totale C waarde blijft gelijk aan het gemiddelde van elke batterij apart.
Dit is het meest soepele van de schakelingen.
We kunnen zo goed als alle batterijen in serie zetten. Verschillende merken , verschillende mAh (met klein voorbehoud ) , verschillende spanningen.
We tellen gewoon al de spanningen van elke batterij apart op en we hebben de totale uitgangsspanning.
Een groot verschil van spanning (aantal cellen ) maakt totaal niets uit. Je kan een 1 cel in serie zetten met een 10 cel om zo een 11 cel te bekomen.
Let wel op . Vermits de totale stroom naar de regelaar even sterk door alle batterijen in de serieschakeling loopt is het wel verstandig om het vermogen (mAh) van de batterijen niet te veel van elkaar te laten afwijken.
Bv: geen 1000 mAh met een 5000 mAh in serie zetten. Of een 20C met een 90C. De zwakste batterij in de serieschakeling zal bepalend zijn voor de stroomafgifte van de hele serieschakeling en zal bij overbelasting ook het warmste worden en evt. sneuvelen!!

 

Parallel schakelen:

parallel
Voor een parallel schakeling nemen we alle plus aansluitingen van de batterijen samen. Ditzelfde voor alle min aansluitingen. Dit geeft als resultaat een batterij met een uitgangsspanning gelijk aan die van elke batterij apart maar met het vermogen van alle batterijen samen opgeteld. Dit ook ongeveer voor de totale C waarde.
De rest is andere koek.
Mijn eerste gedacht was dat dit niet aan te raden was en dat is het eigenlijk puur elektrisch gezien ook niet. Maar in de praktijk blijkt , na wat opzoekwerk , het toch goed doenbaar te zijn.
Hier gelden echter heel wat meer voorwaarden:
• Alle batterijen moeten van hetzelfde merk zijn
• Alle batterijen moeten hetzelfde vermogen ( mAh ) hebben
• Alle batterijen moeten hetzelfde aantal cellen hebben
• Alle batterijen moeten dezelfde C waarde hebben
• Alle batterijen moeten best dezelfde leeftijd hebben
• Alle batterijen moeten best dezelfde aantal ontladingen/ladingen hebben
• Dit is zeer belangrijk. Voor parallel schakelen moeten de beide ( of meer) batterijen in goede staat verkeren en vol geladen zijn. Nooit een half lege batterij in parallel zetten met een volle !!! Je maakt hierdoor eigenlijk een soort kortsluiting voor de volle batterij met mogelijk ernstige gevolgen.

Conclusie:
Het komt er eigenlijk op neer dat je best identieke batterijen samen nieuw koopt en die voor de rest steeds als paar ( wat in de praktijk het meest zal gedaan worden ) parallel geschakeld gebruikt en ook daarna oplaad. Dit opladen mag samen of apart. Moest je toch de batterijen apart gebruiken kan je er best voor zorgen dat je ze beiden even veel malen gebruikt.
Waarom al die moeite doen ?
Wel parallel schakelen heeft toch wel wat voordelen:
• Het werken met 2 batterijen parallel geeft weliswaar dezelfde uitgangsspanning als 1 batterij maar wel met ongeveer het vermogen (mAh) van beide batterijen opgeteld. We kunnen dus en motor met een hoger vermogen/stroomverbruik en eenzelfde kV probleemloos voeden. Zonder dat we over de max omtreksnelheid van de schroef of EDF gaan door een te hoge spanning . Let wel op dat de regelaar de stroom kan leveren !
• Bij gebruik zal ieder batterij ongeveer de helft van de totale stroom leveren en dus ook maar belast worden.
• Voor grote piekbelasting zal de C waarde van het parallel geschakelde pak bijna gelijk aan de som van beide C's zijn. ( 2 batterijen van 25C geven samen +- 40C volgens mijn info )
• Bij gebruik van eenzelfde motor zal de vliegtijd serieus toenemen. Niet dubbel want je gewicht neemt ook toe.
• Vermits de warmte ontwikkeling over 2 batterijen verdeeld wordt zullen ze ook beter afkoelen door het grotere koeloppervlak.
• Het werken met 2 batterijen ( 2 kleinere gewichten ipv. 1 groot ) kan voor het bereiken van de juiste CG wel eens interessant zijn.
• Je kan voor lichtere toestellen de batterijen toch nog apart blijven gebruiken.

Zoals bij alles is er ook een nadeel: Vermits de stromen zeer hoge niveaus kunnen bereiken moet je wel zien dat er voldoende dikke voedingsdraden gebruikt worden om de spanningsverliezen te beperken.

Patrick B