LiPo batterijen -- Gevaarlijk (speel)goed

 

54

Beste Leden,

Naar aanleiding van enkele voorvalletjes op ons veldje, brengen we nog even de gevaren van de Lipo batterij onder de aandacht.

  1. Alleen laden met een geschikte lader. Leg de batterij tijdens het laden op een onbrandbaar oppervlak, en hou de batterij in de gaten (opblazen, oplopende temperatuur)
  2. Nooit met meer dan de door de fabrikant aangegeven laadstroom laden.
  3. Vervormde batterij niet meer gebruiken!
  4. Laat na het laden de batterij afkoelen vooraleer ze te gebruiken.
  5. Ga niet tot het uiterste van uw batterij. Ontlaad nooit met een grotere stroom dan door de fabrikant aangegeven, en zorg dat iedere cel nooit beneden 3V daalt.
  6. Laat de batterij afkoelen voor ze opnieuw te laden.
  7. Het laden van deze batterijen via uw autobatterij kan gevaarlijk zijn als u deze veiligheidsregels niet in acht neemt, want we zouden niet graag een uitgebrand autowrak aan ons veldje zien staan.
  8. Wanneer er toch een voorval met brand van een LiPo batterij zou ontstaan, blijf kalm en voorzichtig, want de dampen die vrijkomen zijn uiterst giftig, en tracht zo snel mogelijk de batterij van het (laad)toestel te verwijderen, en gooi eventueel zand over de batterij. Let op....... Denk niet na een kwartier dat het gevaar geweken is. LiPo batterijen kunnen bij het ontploffen een geweldige steekvlam geven, dus pas hiervoor zeker op voor hevige brandwonden.
  9. Een brandende of smeulende LiPo batterij kan je niet blussen met een gewone poedersnelblusser. Onze poederblussers dienen enkel om een gewone brand te doven door de luchttoevoer af te dekken. Bij LiPo's heeft dit geen effect.
  10. Het bestuur zal voor de veiligheid 1 of 2 emmers met fijn wit zand onder de brandblussers plaatsen. Kap dit zand over uw brandende batterij, en verwittig het bestuur wanneer je een emmer hebt moeten gebruiken zodat we deze opnieuw kunnen vullen

 

Het bestuur

emmer