turbine

Turbines zijn nieuw in onze club, en omdat we hiermee totaal geen ervaring hebben, wordt het gebruik van turbines voorlopig alleen in helikopters toegestaan. Voor turbine vliegtuigen is er te weinig plaats rondom ons veldje! 

 

 

Het clubreglement werd aangepast om dit te verduidelijken.

 

Op ons veldje mag enkel met toestellen van categorie 1 gevlogen worden. (zie circulaire)

 

Dit houdt volgende beperkingen in:

 • Maximum opstijgmassa van 12kg
 • Eén of meer 2-takt of 4-takt zuigermotoren waarvan de maximum cilinderinhoud van al de motoren samen 52cc niet overschrijdt.
 • Eén of meer elektrische motoren
 • Eén of meer turbinemotoren waarvan de maximumstuwkracht van al de motoren samen de 100 Newton niet overschrijdt.

Onze strikte voorwaarden:

 • De geluidsnorm mag zeker niet overschreden worden. Daarom moet voordat een toestel met turbine in dienst genomen wordt, een geluidsproef afgelegd worden. (tijdig af te spreken met het bestuur)
 • De regels van de circulaire punt 5.2.8 pagina 8moeten gevolgd worden.
  • Er moet een attest van luchtwaardigheid verkregen worden. Voordat het toestel in dienst genomen wordt, moet een kopie hiervan aan het bestuur bezorgd worden.
  • Jaarlijks bewijs van de verplichte controle moet ons ook tijdig bezorgd worden.
  • Een CO2 brandblus apparaat - eigendom van de piloot - moet aanwezig zijn bij het starten van het toestel. De club brandblussers mogen hiervoor niet gebruikt worden!
 • Het starten van het toestel gebeurt enkel op de voorziene onbrandbare plaats. Helpers moeten voldoende afstand nemen tijdens het starten.
 • Er mag in geen geval boven de mais gevlogen worden.