begin5Aan de instructeurs en examinatoren:

 

De laatste tijd ontvingen we meerdere opmerkingen over het samen vliegen van vliegtuigen en helikopters.

Daarom zetten wij nogmaals het clubreglement even onder de loep.

 

Voor alle duidelijkheid: Vliegtuigen hebben steeds voorrang op een helikopter

 

1. Helikopters:

 

We maken een verschil tussen  Leerling Heli en Volwaardig Helipiloot

 

  1. Een leerling helipiloot heeft steeds bijstand van een clubinstructeur, tot wanneer deze zijn goedkeuring geeft om de leerling op eigen tempo verder op te leren.  De leerling piloot zal ook duidelijk de instructies opvolgen van de instructeur, dewelke ook onmiddellijk zal vermelden welke plaats van ons terrein beschikbaar is voor hoeveren en training.

 

  1. Een volwaardig helipiloot (dewelke dan ook liefst zijn brevet heeft behaald) is in staat om zijn toestel onder controle te houden, en moet zich bij de standplaats van de vliegtuig piloten plaatsen, zodat hij gepast kan reageren op eventuele meldingen van de vliegtuig piloten zonder dat deze moeten roepen naar de andere kant van het veld.  De afstand van de heli tot piloten en toeschouwers moet voldoende groot blijven !!!    MINSTENS 6 METER !!

 

 

Er zijn op ons veld duidelijke markeringen aangebracht waar de standplaatsen zijn voor de piloot.  Iedere piloot moet zich aldaar plaatsen om zijn vlucht aan te vatten.

 

Er wordt dan ook verwacht dat iedere piloot samen met zijn collega’s op dezelfde voorziene plaats zijn vlucht start, en hier ook tijdens de duur van de vlucht blijft.

Dit geldt duidelijk voor alle piloten die volwaardig hun toestel beheren. Andere standplaatsen dan dewelke voorzien zijn op het terrein worden niet aanvaard en zijn verboden.

 

Ook het afstellen van het toestel zal gebeuren op de voorziene plaatsen en niet zomaar willekeurig op het veld.

 

2. Vliegtuigen:

 

We maken een verschil tussen  Leerling vliegtuig en Volwaardig piloot

 

  1. De leerling piloot voor een vliegtuig zal steeds onder begeleiding van een instructeur aan een master-kabel verbonden zijn met zijn zender, zolang de instructeur dit nodig vindt voor de veiligheid zowel voor het toestel als derden.  De leerling piloot en begeleider zullen op dezelfde plaats als de andere collega’s staan. Zowel bij het opstijgen als tijdens de vlucht.
  2. Volwaardige vliegtuigpiloten plaatsen zich op dezelfde plaats als de andere collega’s zowel bij het opstijgen als tijdens de vlucht.  (Ook hier hebben we liefst dat deze een brevet behalen)

 

 

Het bestuur duld geen enkele andere standplaatsen dan die aangegeven en voorzien zijn op het veld.

 

 

Wij als bestuur vragen dan ook aan onze instructeurs en examinators om hierop duidelijk toe te zien, en zeker het voorbeeld te geven aan onze mede-piloten. Indien iemand zich niet houd aan dit opgesteld reglement, ook onmiddellijk de betrokkenen hierop attent te maken, en dit ook te melden aan het bestuur, zodat wij dit zeker zullen opvolgen en indien nodig sancties zullen nemen.

 

Laat ons allemaal er een leuke en gezellige hobby van houden, zodat het voor iedereen samen een fijne en veilige hobby blijft.

 

Het bestuur,

 

Boeye Willy
0475/23.95.32