Verzonden per nieuwsbrief op 28/05/2020

 

Beste Piloot, 

Graag wensen we jullie in te lichten van onderstaande beslissing die het bestuur heeft genomen:

Enkele maanden geleden was er interesse in onze club van het bedrijf Sparkldrones die vliegen met drones in formatie.


Deze drones zijn voorzien van leds om hiermee figuren te maken in de lucht.
Dit bedrijf stelt deze drones zelf samen en voorziet de programmatie, met als doel dit aan eindklanten te verkopen.

De bedoeling is om op ons veldje de figuren die de drones maken uit te werken en soms te demonstreren aan potentiële klanten.

Sparkldrones levert hiervoor dan ook een extra bijdrage aan onze clubkas.

Vanaf heden is Sparkldrones lid van onze club en vliegen ze met 2 drone piloten (Yannick & Herman) en 1 medewerker (Ben).

Onderstaande afspraken zijn met hen gemaakt:

  • Zo veel mogelijk de drone piste gebruiken (deze zal volledig benut worden)
  • Indien niemand aanwezig op het veldje kan de grote landingsbaan ook gebruikt worden (uitzonderlijk voor demo show)
  • Minstens 2 dagen op voorhand zal het bestuur verwittigd worden als ze komen vliegen zodat wij ook onze leden kunnen verwittigen 
  • Dit zal ook op de website bij "reservatie" worden aangeduid in de kleur rood, en vermeld worden in onze google agenda.
  • Meestal wordt er gevlogen op vaste dagen, welke dag wordt nog medegedeeld (weekdag)
  • Sparkldrones heeft uitzonderlijk toelating om met meerdere drones tegelijk te vliegen, voor alle andere leden geld nog steeds max. 2 toestellen tegelijk!
  • Wanneer Sparkldrones een testvlucht maakt, gelieve uw toestel aan de grond te houden tijdens de (korte) duur van deze testvlucht uit veiligheidsredenen.
  • Gelieve hierover goed te communiceren met de aanwezige personen op het veldje!


Voor de opstelling van de apparatuur en de drones hebben ze wel enige tijd nodig en kan de heli piste niet gebruikt worden, de vluchten zelf duren nooit lang.

Voor dit alles heeft het bestuur hoge eisen gesteld qua veiligheid, mogelijke hinder, enz.

Dit voor de goede orde van zaken, uit respect en ten dienste van onze leden.

Gelieve dus hiermee rekening te houden wanneer Sparkldrones aanwezig is op ons veldje., check zeker de kalender voor je komt vliegen.

 

Het bestuur

Neem ook eens een kijkje op de site van onze sponsors 

Stoffeerderij